Xương rồng gymno màu 4-5cm (chậu nhựa)

50,000₫

Mô tả

Màu ngẫu nhiên không chọn

Bình luận

Sản phẩm khác