Vạn niên tùng

110,000₫

Mô tả

Chiều cao 15~20cm 

Hình trên chậu ngẫu nhiên không chọn 

Bình luận

Sản phẩm khác