Sen viền đỏ mini (chậu đất nung)

25,000₫

Mô tả

Kích thước chậu 7.5x7.5cm 

Bình luận

Sản phẩm khác