Sen đá hoa hồng hà lan 2-3cm (không chậu)

6,000₫

Mô tả

Giá bán tính theo 1 cây

Cây không bao gồm chậu 

Bình luận

Sản phẩm khác