Kim ngân bính lớn

180,000₫

Mô tả

Chiều cao ~30cm

Hình trên chậu ngẫu nhiên không chọn 

Bình luận

Sản phẩm khác