Đế lót đất nung trắng vừa 11cm

10,000₫

Mô tả

Dành cho chậu 11x11cm, 12x6cm, 13x13cm

Bình luận

Sản phẩm khác