Đế lót đất nung đỏ vừa 11cm

10,000₫

Mô tả

Dành cho chậu 11x11cm, 12x6cm và 13x13cm 

Bình luận

Sản phẩm khác