Chậu vuông hình 20x21cm

100,000₫

Mô tả

Hình trên chậu ngẫu nhiên không chọn

Sản phẩm sản xuất thủ công do vậy không tránh khỏi đường viền miệng không thẳng, hơi méo. 

Bình luận

Sản phẩm khác