Chậu trứng hình 15x12cm

60,000₫

Mô tả

Hình trên chậu ngẫu nhiên không chọn

Sản phẩm sản xuất thủ công do vậy không tránh khỏi đường viền miệng không tròn, hơi méo. 

Bình luận

Sản phẩm khác