Chậu mix 17x9

250,000₫

Mô tả

Tuỳ vào thời điểm nếu có loại sen đá nào hết vườn sẽ thay thế bằng loại sen tương tự. 

Bình luận

Sản phẩm khác