Bàng Sin mini

110,000₫

Mô tả

10~15cm 

Hình trên chậu ngẫu nhiên không chọn 

Bình luận

Sản phẩm khác