Xương rồng giống mới 3-4cm (chậu nhựa/bịch nhựa)

40,000₫

Mô tả


Bình luận

Sản phẩm khác