Lưỡi hổ cao trồng nước (Chậu nhựa)

150,000₫

Mô tả

Chiều cao tính cả chậu ~ 30cm 

Bình luận

Sản phẩm khác