Kim ngân 3 gốc trồng nước (chậu thủy tinh)

300,000₫

Mô tả

Chiều cao tính cả chậu ~30cm

Bình luận

Sản phẩm khác