33%
Kim ngân 1 gốc lớn trồng nước (chậu thủy tinh)

Kim ngân 1 gốc lớn trồng nước (chậu thủy tinh)

200,000₫300,000₫

Mô tả

Chiều cao tính cả chậu ~30cm 

Bình luận

Sản phẩm khác