20%
 Tiểu cảnh cô bé mei

Tiểu cảnh cô bé mei

120,000₫

150,000₫

20%
 Tiểu cảnh trang trí 08

Tiểu cảnh trang trí 08

120,000₫

150,000₫

20%
 Chậu trang trí 20 (ĐK: 11cm)

Chậu trang trí 20 (ĐK: 11cm)

120,000₫

150,000₫

20%
 Chậu trang trí 23

Chậu trang trí 23

200,000₫

250,000₫

20%
 Sen lola 3-4 cm (bịch nhựa)
20%
 Sen thái 9-11cm (chậu nhựa)
20%
 Sen kim 9-11cm (chậu nhựa)

Sen kim 9-11cm (chậu nhựa)

32,000₫

40,000₫