20%
 Đất trồng sen đá

Đất trồng sen đá

16,000₫

20,000₫

50%
 Hỗn hợp tro trấu

Hỗn hợp tro trấu

10,000₫

20,000₫

20%
 Perlite - Đá trân châu

Perlite - Đá trân châu

4,000₫

5,000₫

20%
 Phân tan chậm (100g)

Phân tan chậm (100g)

16,000₫

20,000₫

20%
 Sỉ than

Sỉ than

16,000₫

20,000₫