20%
 Đá pumice 3-5mm (1kg)

Đá pumice 3-5mm (1kg)

16,000₫

20,000₫

20%
 Hỗn hợp tro trấu (1 kg)

Hỗn hợp tro trấu (1 kg)

16,000₫

20,000₫

20%
 Phân tan chậm (100g)

Phân tan chậm (100g)

16,000₫

20,000₫

20%
 Sỏi ba màu 2mm (1kg)

Sỏi ba màu 2mm (1kg)

16,000₫

20,000₫

20%
 Sỏi ba màu 3-5mm (1kg)

Sỏi ba màu 3-5mm (1kg)

16,000₫

20,000₫

20%
 Sỏi trắng 1 - 1.5cm (1kg)

Sỏi trắng 1 - 1.5cm (1kg)

16,000₫

20,000₫

20%
 Sỏi trắng 2-3cm (1kg)

Sỏi trắng 2-3cm (1kg)

16,000₫

20,000₫

20%
 Sỏi trắng 5-10mm (1kg)

Sỏi trắng 5-10mm (1kg)

16,000₫

20,000₫

20%
 Sỏi xám xanh 5-10mm (1kg)

Sỏi xám xanh 5-10mm (1kg)

16,000₫

20,000₫